Projectomschrijving

Horecavisie gemeente Breda

gemeente-breda-logo.pngDe gemeente Breda heeft Hospitality at Work om advies gevraagd bij het vormgeven van een vernieuwde visie op horeca in de stad. Hospitality at Work heeft onder meer een kwalitatieve en kwantitatieve inventarisatie gemaakt van het huidige ondernemersbestand. Daarnaast is er een gebiedsanalyse gemaakt van verschillende stadsdelen en een trendrapportage geschreven.

Gedragen visie

Hospitality at Work is bovendien aanjager en voorzitter geweest van de dialoog tussen alle betrokken stakeholders: horeca ondernemers, vastgoedondernemers, beleidsmedewerkers economische zaken en ruimtelijke ordening, medewerkers van afdeling handhaving en verschillende belangenbehartigers.

Resultaat

Het resultaat van het project is een gedragen visie op de vraag hoe bestaande en nieuwe ondernemers samen Breda tot een bruisende horecastad kunnen maken en hoe de gemeente daarbij kan faciliteren.