Mystery-onderzoek

Iedere organisatie wil graag als beste gewaardeerd worden. Maar u kunt nog zo’n mooi product of interessante dienst aanbieden, uiteindelijk bepaalt de klant of u daadwerkelijk de beste bent.

Uitdaging

De beleving van de klant bepaalt waar hij uiteindelijk voor kiest. Voor u of voor een ander. Hoe maakt u het verschil? En wat is de invloed van medewerkers op die beleving? Zowel in positieve als negatieve zin. U kunt natuurlijk als organisatie zelf observeren hoe medewerkers de klant bedienen, maar is dat wel een objectieve observatie? En bent u voldoende bekend met de verwachtingen en ervaringen van uw klanten?

Oplossing

Wij beschikken over een groep kritische onderzoekers om u te helpen binnen een grote diversiteit in doelgroepen. Samen met u creëren we op basis van het DNA van uw organisatie een overzicht van alle aandachtspunten. Met deze aandachtspunten gaan onze onderzoekers aan de slag. Aan de hand van een vragenlijst wordt contact gezocht met de organisatie (telefonisch, schriftelijk, face-to-face) en beleeft de onderzoeker uw organisatie als klant.

Resultaat

Wij verzorgen een heldere rapportage van de bevindingen van onze onderzoekers. U krijgt daarmee inzicht in de beleving van uw doelgroep en het functioneren van uw medewerkers. Deze meting kan eventueel als basis dienen om samen de klantbeleving te verbeteren zodat gastvrijheid en gastgerichtheid bovenaan staan.

Meer weten?
Maak een afspraak!

contact