Duurzame businessmodellen

We onderzoeken met en voor bedrijven en overheden hoe het businessmodel van een regio, sector, stad of bedrijf kan worden verduurzaamd. Het gaat dan niet zozeer om energiebesparing of CO2-reductie maar om de synergie van een bedrijf met zijn regio. We ontwikkelen nieuwe diensten en producten, maken keuzes tussen bezit en gebruik van middelen en bewaken de balans tussen de belangen van verschillende stakeholders, zoals bewoners, ondernemers en toeristen van binnensteden.

Meer weten?
Maak een afspraak!

contact