//Publicaties
­

Publicaties

De experts van Hospitality at Work publiceren met enige regelmaat artikelen en boeken op het gebied van onder meer gastvrijheidsbeleving en duurzaam ondernemen. U vindt op deze pagina verschillende recente publicaties terug.

CELTH: Leven Lang (Excel)Leren in de Gastvrijheidssector

CELTH werkt samen met werkgevers, werknemers en onderwijs aan excellente gastvrijheid. Het CELTH onderzoek 'Human Capital – Leven Lang Leren' is gestart vanuit de wens van Gastvrij Nederland (Nationale Raad voor [...]

Basisboek Facility Management

In Basisboek Facility Management wordt uitgebreid stilgestaan bij het vakgebied facility management, het werkveld en het beroep van de facility manager. Het vakgebied facility management is sterk in beweging. Daarom wordt er in dit boek [...]

Key concepts in hospitality management

  A leading figure in the field, Roy Wood has successfully gathered international contributors with direct experience of hospitality management and the hospitality industry as a whole, ensuring the academic, geographical and practical integrity of [...]

Workin’ Wonderland

'Workin' Wonderland' is misschien niet zozeer een boek, als wel een vlaag van creatieve inspiratie, een rollercoaster, een totale 'EXPERIENCE'. Precies zoals de drie auteurs -vooraanstaande deskundigen op het terrein van arbeidsorganisatie en facility management [...]

Hospitality Experience

'Hospitality Experience' biedt de lezer een inleiding in de belangrijkste aspecten van hospitality management. 'Hospitality Experience' is voornamelijk voor eerste-jaars studenten in Hospitality Management en Hotel Management. Het boek is ook van belang voor gevorderde [...]

De imagineer

In de huidige economie is het voor bedrijven essentieel om beleving en betekenis te koppelen aan hun producten en diensten. Een product of merk staat in de 21e eeuw niet alleen garant voor een bepaalde [...]

  • Verkenning Employer Branding Nederlandse gastvrijheidssector

Een verkenning van het Employer Branding concept voor de Nederlandse gastvrijheidssector

Dit onderzoek van het Centre of Expertise in Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH) verkent het begrip Employer Branding (werkgevermerk communicatie) in de context van de gastvrijheidssector. In een, naar verwachting, krimpend aanbod van talent (geschikte [...]

Organized with Chaos

The authors expose the foundations of current management theory and practice to be over 300 years old. They argue that most of our current assumptions are either only half right or totally obsolete for dealing [...]