CELTH deelnemers

CELTH werkt samen met werkgevers, werknemers en onderwijs aan excellente gastvrijheid.

Het CELTH onderzoek ‘Human Capital – Leven Lang Leren’ is gestart vanuit de wens van Gastvrij Nederland (Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd) om een scholingsplan te ontwikkelen voor de sector wat tevens inzicht geeft in de organisatie van scholing en cursussen binnen de sector.

Het is uiteindelijk de mens (de werknemer en ondernemers in de gastvrijheidssector) die de beleving echt maakt en werkelijke gastvrijheid kan bieden. Vooral in deze economisch moeilijke tijd kan het niveau van gastvrijheid bepalend zijn voor de overlevingskansen van bedrijven.

Dit vraagt om professionalisering in de branche met als  doelstelling: een aantrekkelijk en inspirerend aanbod voor een ‘leven lang leren’, zodat de medewerker trots is op zijn vak, zijn vak beheerst, met passie en plezier werkt, en teneinde de gast altijd een geweldige gastvrijheid te laten ervaren. Tevens dient de branche aantrekkelijk te blijven voor medewerkers en mee te veranderen met de wensen van Generatie Y.

De resultaten in deze publicatie tonen aan waar de kern zit en mogelijkheden liggen voor vraaggestuurde flexibele scholing, en opleidingen middels een Leven Lang Leren.

 

bekijk de gehele publicatie