In Basisboek Facility Management wordt uitgebreid stilgestaan bij het vakgebied facility management, het werkveld en het beroep van de facility manager. Het vakgebied facility management is sterk in beweging. Daarom wordt er in dit boek ook ruim aandacht besteed aan trends en ontwikkelingen in onze samenleving en het effect daarvan op de werkomgeving en het werk van de facility manager. Eveneens zijn er veel actuele praktijkvoorbeelden en cases.

Auteur

Bernard Drion

Basisboek facility management bestellen